ส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค จากโครงการมีแล้วแบ่งปัน


วันพฤหัสบดี ที่1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางอรนงค์ ชูลำภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายศักดา โปจุ้ย หัวหน้าสำนักปลัด ส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค จากโครงการมีแล้วแบ่งปัน ให้แก่ทีมหมอและพยาบาล โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
...............
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-07-2021 10:10:55