เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว


วันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-14.00 น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว
สำหรับวันนี้โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นัดผู้ที่ลงทะเบียนคิวฉีดวัคซีนในวันที่ 22-23 และ 24 มิถุนายน 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้
ทั้งนี้สำหรับท่านที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2 ให้มารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ท่านสามารถติดตามประกาศจากทางโรงพยาบาลต่อไป 
ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.
..................
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-07-2021 10:08:38