เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

    วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 ( ทุ่งท่าลาด ) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยการมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค  บริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19 ) 
    ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  และถวายเป็นพระราชกุศล  

ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-07-2021 17:32:44