เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / 2564


วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / 2564 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
- เรื่องญัตติการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
- เรื่องกรรมการวัคซีนทางเลือก
-เรื่องความคืบหน้า APP เทศบาลนคร
และการติดตามแก้ไขปัญหาบ่อขยะ
ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ / รายงานผลการดำเนินการ ให้การปฏิบัติงานทุกด้าน เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด


ข่าว...แสงจันทร์
ภาพ/..แสงจันทร์/ณธัญญ์
ตรวจทาน...อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-06-2021 14:01:27