ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่ผู้รับจ้างเหมาบริการพุทธภูมิ สำนักการศึกษา


วันอังคาร ที่29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบนโยบายให้ผู้รับจ้างเหมาบริการ (พุทธภูมิ) สำนักการศึกษา ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบนโยบาย พร้อมให้โอวาท แก่ผู้รับจ้างเหมาบริการ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้มากที่สุด และได้เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ฉีดล้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสี ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธภูมิ ให้สวยงาม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พุทธภูมิอีกด้วย
..............
ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-06-2021 15:37:58