โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว เป็นวันที่3


โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว เป็นวันที่3

 

    วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด )  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว เป็นวันที่3 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยเรียบร้อย มีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มารอฉีดวัคซีน และมีการตรวจคัดกรองก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเข้มข้น ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค  ที่ได้ลงลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม มี SMS แจ้งวันและเวลาอย่างชัดเจนในการมารับวัคซีน คนที่จะมารับวัคซีนจึงทยอยเดินทางมาตามวันและเวลาที่กำหนด

 

ข่าว..แสงจันทร์

ภาพ..ณธัญญ์/แสงจันทร์

ตรวจทาน...อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 16:33:15