เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันพุธ ที่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-15.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางอรนงค์ ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เขต2 และเขต 4 เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) จำนวน 6 ราย

..................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 15:43:45