วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด ) กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องดื่ม จากเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ลัง


วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเมือง ( ทุ่งท่าลาด ) กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนรับมอบ เครื่องดื่ม จากเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ลัง

     ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลาการทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ทีมงานจิตอาสา และประชาชนที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้

 

ข่าว..แสงจันทร์

ภาพ..ณธัญญ์/แสงจันทร์

ตรวจทาน...อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 13:28:41