เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่2/2564


วันพุธ ที่9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5)

โดยในที่ประชุมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายงานที่รับผิดชอบให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ของกองฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้น

...................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 12:22:37