เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เป็นวันที่2 (ภาคบ่าย)


วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  กองการแพทย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เป็นวันที่2 (ภาคบ่าย) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งมีผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  เป็นจำนวนมาก และขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ถึงคิวลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ความขอร่วมมือให้ผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามเวลานัดด้วย
.........................
ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 12:15:30