นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (โรงรับจำนำ)

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบปะ เจ้าหน้าที่ รับฟังการปฎิบัติงาน และปัญหา เพื่อปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งทดสอบขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-06-2021 09:42:54