ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบรายใหม่  ในพื้นที่ท่าวัง 


วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบรายใหม่  ในพื้นที่ท่าวัง  ซึ่งในการประชุมมีตัวแทนจากผู้ประกอบการเสนอการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การทำป้ายประชาสัมพันธ์  การทำป้ายชุมชน การสร้างจุดดึงดูดท่องเที่ยว การปรับปรุงพื้นที่ และการสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นถนนคนเดิน ส่งเสริมการเดินเท้า โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมในครั้งเพื่อนำข้อเสนอมาพัฒนาสู่ย่านเศรษฐกิจกลางเมืองนครศรีธรรมราชต่อไป

 

ภาพ/ณธัญญ์

ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-06-2021 20:05:37