ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เขต1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)   จำนวน 16 ราย


วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนางอรนงค์ ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ลงพื้นที่ เขต1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)   จำนวน 16 ราย
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการดำรงค์ชีพแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน และขาดรายได้จากมาตรการกักตัว 14 วัน  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)  

ภาพ..แสงจันทร์/ณธัญญ์
ข่าว..แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-06-2021 11:31:56