ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีดับเพลิง จำนวน 4 ศูนย์


วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีดับเพลิง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ สถานีดับเพลิงศูนย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สถานีดับเพลิงศูนย์คูขวาง สถานีดับเพลิงศูนย์เพชรจริก และสถานีดับเพลิงศูนย์เบญจม โดยมี นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรับฟังและรับนโยบายมาปฎิบัติตาม เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
    อีกทั้ง คณะผู้บริหาร ยังสำรวจความพร้อมของ รถดับเพลิง รถกระเช้า ชุดดับเพลิง  เรือพายไฟเบอร์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้มีความพร้อมบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสำรวจอาคาร ห้องพักเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และสอบถามความต้องการเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข่าว/แสงจันทร์
ภาพ/แสงจันทร์/ณธัญญ์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-06-2021 20:20:41