นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564


วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และพิจารณาช่วยเหลือผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-06-2021 11:15:11