ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 


วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้  ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2564 ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน-ชะเมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ

    ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำชับครู เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/สำนักการศึกษา

ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-06-2021 08:52:45