ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้  ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูขวาง 
    ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำชับครู เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ/สำนักการศึกษา
ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-05-2021 18:29:24