เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตามวัน-เวลา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้        


       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยผ่านช่องทางต่างๆ ในประชากร 2 กลุ่ม ต่อไปนี้ 
    1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป (นับถึง 1 มกราคม 2565)
    2.ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 59 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ดังนี้
            -โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
            -โรคหัวใจและหลอดเลือด
            -โรคไตเรื้อรังระยะ 5
           -โรคหลอดเลือดสมอง
           -โรคมะเร็ง
          -โรคเบาหวาน
          -โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กก./ตร.เมตร)

      โดยกำหนดเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน เวลา 09.00 น. ตามลำดับนัด 

         ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนซึ่งลงทะเบียนไว้แล้ว นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และหลักฐานการลงทะเบียนไปด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-356014   หรือติดตามรายละเอียดทาง เพจเฟสบุ๊คโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (https://www.facebook.com/NKCHOS/)
               ***************************************************
ข่าว// ญาดากุล   
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-05-2021 16:05:06