ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ คูน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง4 เขต


    วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ คูน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง4 เขต เพื่อเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 
     ทั้งนี้จากการคำนวนของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฤดูฝนจะมาถึงเร็วและมีปริมาณน้ำมากกว่าทุกปี นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จึงประชุมวางแผนสรุปพิกัดในการแก้ไขปัญหาของน้ำท่วมขัง และกำหนดจุดติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ  อีกทั้งเร่งดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อโดยใช้รถดูดท่อและใช้กำลังคนสำหรับในพื้นที่ซอยแคบ ตามนโยบายเร่งด่วน ของดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-05-2021 15:05:31