นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู  ประจำปี 2564 


วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดงานวันขึ้นปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู  ประจำปี 2564 
ทางที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดให้การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ไม่ไปที่มีคนพลุกพล่าน แออัด เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-12-2020 15:21:15