ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง จังหวัดอยุธยา


วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายชาคร  ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง จังหวัดอยุธยา เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีต่อกันในอนาคต

 

 

      ภาพ//ข่าว//ยุวดี

       ตรวจทาน//อารีรัตน์

      

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-12-2020 15:04:51