เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มกราคม 2564


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มกราคม 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำ  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน มกราคม 2564  ดังนี้

วันที่ 9   มกราคม 2564 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนศาลามีชัย

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนท่าโพธิ์

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา    09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนสะพานยาวนอกไร่

วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา    09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนดอนไพร

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

 

ข่าว/แสงจันทร์

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-12-2020 11:04:12