ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564


วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมราชสีห์  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564  โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-12-2020 16:20:48