นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารด้านการศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารด้านการศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


        ภาพ//ข่าว//แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-12-2020 16:18:58