นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์”


วันศุกร์ ที่18 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-10.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการครั้งนี้ขึ้น เพื่อได้นำวิชาวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดกระบวนการความคิดอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ทั้งยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกมาเป็นวิทยากรอีกด้วย

...................

ภาพ//ข่าว///จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-12-2020 11:27:49