นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลับใหญ่ จังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลับใหญ่ จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารด้านการศึกษา ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

        ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

       ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-12-2020 14:12:19