นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำ และ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์เปิดท่าลาด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 ( ทุ่งท่าลาด )


วันพุธ  ที่  16  ธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา  10.00 -12.00  น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่เรือนเพาะชำ และ เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสัตว์เปิดท่าลาด   ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 ( ทุ่งท่าลาด )    พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์  เหมทานนท์เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อปรึกษา หาแนวทางร่วมกัน ในการปรับปรุง ฟื้นฟู และทำความสะอาดพื้นที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 ( ทุ่งท่าลาด ) หลังจากประสบอุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพื้นที่ดังกล่าว

...............................................................................................................

ภาพ/ข่าว/ญาดากุล

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-12-2020 16:10:51