นายภูริทัติ รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


 

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายภูริทัติ รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 53 คน โดยมีนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำหรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านหลักการ การบริหารจัดการ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป

............................................................................

ภาพ // ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน  : ฐิตินันท์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-12-2020 18:13:48