นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช


วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายภูริทัต  รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล  นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และนายยงยุทธ  เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อสำรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในการ ตัดแต่งกิ่งไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ติดตั้งระบบไฟ เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่โรงสูบน้ำท่าใหญ่  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีศักยภาพมากขึ้น  รวมทั้งวางแผนแก้ไขและป้องกัน ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย ระยะยาวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

.............................................................................

ภาพ//อรชุมา     ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน// ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-12-2020 18:01:18