วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปารั่วบริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

  

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระบายตะกอนถนนเอกนคร พร้อมกับซ่อมแซมท่อประปาแตก รั่ว บริเวณซอยประชาสามัคคี บริเวณซอยนอกโคก 5 บริเวณปากซอยพัฒนา 3 บริเวณซอยประตูชัยใต้ 1 ซอยเปเป้ ซอยเตาหม้อ 1

  

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 น.-11.30 น. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ งานฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันที่ 1-5 สิงหาคม วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.09 นาที ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ระบายตะกอนบริเวณซอยห้วยมะขาม พร้อมกับซ่อมแซมท่อแมน และท่อประปาแตก รั่ว บริเวณ ข้างโรงกรองน้ำประตูชัย บริเวณซอยตาราด บริเวณสวนนกยูกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซอยชุมแสง ซอยกามาฮุดีน และบริเวณถนนกะโรม 16

  

สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ถนนยมราชจากสี่แยกสุเหร่าถึงหน้าวัดศรีทวี ท้ัง 2 ฝั่ง

  

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนบ่ออ่าง จากถนนศรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง

  

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ พร้อมวางเมนประปาซอยหมื่นแจ้ง

  

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (84 ทุ่งท่าลาด)

  

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ทำความสะอาดภายในวัดคูพาย

  

วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ติดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองหน้าเมือง

  

วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ติดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองหน้าเมือง


Total 1114 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 93 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER