วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักกากรประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระบายตะกอนบริเวณโรงพยาบาลมหาราช ถนนราชดำเนิน และบริเวณชายทุ่ง และแยกโฮมโปร ซอยสารีบุตร และซอยพะเนียด


1

2

3

4

5

6

7
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER