วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 น.-11.30 น. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช


1

3

4

5

6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER