วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ งานฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันที่ 1-5 สิงหาคม วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.09 นาที ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช


1

3

4

5

6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER