วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ระบายตะกอนบริเวณซอยห้วยมะขาม พร้อมกับซ่อมแซมท่อแมน และท่อประปาแตก รั่ว บริเวณ ข้างโรงกรองน้ำประตูชัย บริเวณซอยตาราด บริเวณสวนนกยูกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซอยชุมแสง ซอยกามาฮุดีน และบริเวณถนนกะโรม 16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER