ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
154
04-08-2020 09:44:14
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
153
31-07-2020 10:14:15
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์)
152
31-07-2020 09:15:07
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข)
151
21-07-2020 09:10:34
   รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
150
02-07-2020 09:31:49
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
149
29-06-2020 16:01:05
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
146
05-06-2020 10:32:13
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
144
20-05-2020 14:47:51
   แก้ไข การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของอัตราค่าตอบแทน ผู้ช่วยสัตวแพทย์
143
15-05-2020 11:07:39
   บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
142
07-05-2020 11:42:31
   การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมทั้งหมด 116 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :