ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4043
15-08-2018 18:00:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4042
15-08-2018 17:36:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว,ไฟชิงช้า แสงสี เวที เครื่องเสียง เครื่องโปรเจคเตอร์และค่าจ้างเหมาการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4041
15-08-2018 17:11:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4040
15-08-2018 17:08:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดอะทอร์วาสเตติน 40 มก. จำนวน 660 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4039
15-08-2018 17:09:55
   ประกาศผุ้ชนะการเสอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4038
15-08-2018 17:08:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผุ้รับเชิญมาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4037
15-08-2018 17:06:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 0.5 ซีซี จำนวน 900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4036
15-08-2018 17:03:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน อีริก ขนาดบรรจุ ๑๐ vial จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4035
15-08-2018 17:01:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4034
15-08-2018 16:50:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3597 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 360 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :