ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
3367
22-06-2018 15:45:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมพนักงานขับรถเพื่อปรับกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บ่อที่ 1/1 จำนวน 264 ชั่วโมงทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3366
22-06-2018 15:10:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงานครูเทศบาล
3365
22-06-2018 15:01:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ
3364
22-06-2018 15:01:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ของพุทธภูมิ 15 รายการ
3363
22-06-2018 15:00:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 24 รายการ สำหรับปฏิบัติงานของพุทธภูมิ
3362
22-06-2018 14:59:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ
3361
22-06-2018 14:59:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และพัดลม
3360
22-06-2018 14:58:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรเนียว จำนวน 25 รายการ
3359
22-06-2018 14:58:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
3358
22-06-2018 14:51:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 4 (เพิ่มเติม) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2561) จำนวน 377,760 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 2921 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 293 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :