ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6093
18-02-2019 17:52:45
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพันจินา แยก ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6092
18-02-2019 15:41:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6091
18-02-2019 15:41:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6090
18-02-2019 14:26:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์(ทบ.109 หมายเลขทะเบียน 82-1087 นศ) (รหัส 011-57-0026) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6089
18-02-2019 14:14:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(งานธุรการ)จำนวน๒รายการ
6088
18-02-2019 11:54:02
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6087
18-02-2019 11:51:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวธีเฉพาะเจาะจง
6086
18-02-2019 11:50:38
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6085
18-02-2019 11:44:21
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ (ขนาดใหญ่) บริเวณพิพิธภณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6084
18-02-2019 11:42:37
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรเทา ๑๑ ทะเบียน ผ ๑๑๓๙ นศ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๕-๐๐๑๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :