ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10641
04-08-2020 14:02:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10640
04-08-2020 09:02:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10639
31-07-2020 15:48:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10638
31-07-2020 15:47:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุ (สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10637
31-07-2020 15:45:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๒๓๑ นศ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๓๙ ๐๐๐๗ จำนวน ๑๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10636
31-07-2020 14:36:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10635
31-07-2020 13:41:08
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว บริเวณซอยถินอุทิศ ถึง ถนนกะโรม กว้าง ๙.๐๐-๑๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10634
30-07-2020 15:26:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 259,500 ถุง และประเภท ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 159,650 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10633
30-07-2020 15:22:58
   ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 66,090 ถุง และประเภท ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 66,090 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10632
29-07-2020 14:33:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รวมทั้งหมด 10153 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1016 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :