ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
2653
26-04-2018 19:57:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
2652
26-04-2018 19:54:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
2651
26-04-2018 19:51:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บธ 2083 จำนวน 6 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
2650
26-04-2018 18:47:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จเบ็ดเสร็จและ ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ
2649
26-04-2018 18:45:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ มีสวิตซ์ติดทุกตัว จำนวน 1 รายการ
2648
26-04-2018 18:44:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อย้ายพร้อมติดตั้งตู้เวชระเบียนแบบรางเลื่อน จำนวน 3 รายการ
2647
26-04-2018 18:03:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2646
26-04-2018 18:01:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กากน้ำตาล จำนวน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2645
26-04-2018 18:00:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2644
26-04-2018 17:58:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลฯ พื้นที่เขตที่ ๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) จำนวน ๑๙,๘๗๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 2207 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 221 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :