ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5351
14-12-2018 17:57:15
   ร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5350
14-12-2018 17:48:36
   ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5349
14-12-2018 17:21:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายสติก๊กเกอร์ ติดโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5348
14-12-2018 17:01:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5347
14-12-2018 16:59:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าคุลใ เพื่ใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาท เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่งทำความดี โดยวิธีเฉพาเจาะจง
5346
14-12-2018 16:45:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. ขนาด 167 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5345
14-12-2018 13:14:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,767 บาท
5344
14-12-2018 13:06:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5343
14-12-2018 13:05:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5342
14-12-2018 13:04:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถไฟฟ้า ทะเบียน 80-0488 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4889 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 489 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :