ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   2547


เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-04-2018 17:40:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช