ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   2360


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการในสังคม

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

teaw14.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075342880 ต่อ 122, 123

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-03-2018 19:20:19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช