ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   2129


เรื่อง : ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถตรวจการดับเพลิงแบบธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คัน

รายละเอียด :

           รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

เปลี่ยนแปลงแผน.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-02-2018 14:51:12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช