ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10837


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,656.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศ.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-09-2020 11:59:03

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช