ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   10635


เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว บริเวณซอยถินอุทิศ ถึง ถนนกะโรม กว้าง ๙.๐๐-๑๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศประกวดราคา ถนนสะพานยาว.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

0-7534-5540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-07-2020 13:41:08

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช