ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
428
06-06-2018 15:30:16
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
427
22-05-2018 10:37:22
   สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561
426
11-05-2018 13:36:25
   ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
425
09-04-2018 09:39:57
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก
423
09-04-2018 09:23:07
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
422
03-04-2018 13:57:18
   การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561
421
06-03-2018 14:50:53
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ
420
06-03-2018 11:28:11
   การสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
419
05-02-2018 10:55:26
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
418
02-02-2018 12:18:50
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รวมทั้งหมด 312 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 32 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :