ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   685


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดต่างๆในเขตเทศบาล

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่อาศัยในวัด  ตามสถานที่และเวลา ดังนี้เดือนสิงหาคม 2563        วันพุธ  ที่  5  สิงหาคม   2563          เวลา 14.00 น. – 15.30 น.      ณ  วัดประดู่        วันพุธ  ที่  19  สิงหาคม   2563         เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดโคกธาตุ        วันพุธ  ที่  26  สิงหาคม   2563         เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  ชายคลองเดือนกันยายน 2563      วันพุธ  ที่  2  กันยายน   2563            เวลา 14.00 น. – 15.30 น.       ณ  วัดหัวอิฐ     วันพุธ   ที่  9  กันยายน    2563            เวลา 14.00 น. – 15.30 น.       ณ  วัดชะเมา     วันพุธ   ที่  16  กันยายน   2563           เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดท่าโพธิ์     วันพุธ   ที่  23  กันยายน   2563           เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดท้าวโคตร     วันพุธ   ที่  30  กันยายน   2563           เวลา 14.00 น. – 15.30 น.     ณ  วัดชายนา     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)  โทรศัพท์ 075-358292 ( หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม )                           .......................................................................................... ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด) โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-07-2020 16:07:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช