ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   684


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียด :

       

       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน  สิงหาคม  2563  ดังนี้วันที่  1   สิงหาคม   2563  เวลา  09.30  น. –11.30 น.  ณ  ชุมชนบุญพาสันติ และ ชุมชนหัวถนนก้าวหน้าวันที่  7   สิงหาคม  2563   เวลา 14.00 น. – 16.00 น.   ณ  ชุมชนไทยสมุทรวันที่  8   สิงหาคม   2563  เวลา  09.30 น. –11.30 น.   ณ  ชุมชนไสเจริญวันที่  14  สิงหาคม  2563   เวลา 14.00 น. – 16.00 น.   ณ  ชุมชนทุ่งจีนวันที่  15  สิงหาคม  2563   เวลา  09.30 น. –11.30 น.   ณ  ชุมชนตลาดหัวอิฐวันที่  21  สิงหาคม  2563   เวลา 14.00 น. – 16.00 น.   ณ  ชุมชนสันติธรรมวันที่  22  สิงหาคม  2563   เวลา  09.30 น. –11.30 น.   ณ  ชุมชนทวดทองวันที่  28  สิงหาคม  2563   เวลา 14.00 น. – 16.00 น.   ณ  ชุมชนพะเนียดวันที่  29  สิงหาคม  2563   เวลา  09.30 น. –11.30 น.   ณ  ชุมชนคูขวางเขต   3       จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292...............................................................ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-07-2020 16:06:03

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช