ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   683


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  1– 5 สิงหาคม 2563  ณ ศาลหลักเมือง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้

วันที่ 1-4  สิงหาคม  2563

เวลา 09.09 น.    - ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

วันที่  4  สิงหาคม  2563

เวลา 09.09 น.    – ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 

                             ประธานในพิธี นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

                             ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน ภาครัฐและเอกชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 น.     -พิธีแจกข้าวสาร (เทกระจาด) จำนวน 5,000 ถุง

            ในการนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 1– 5 สิงหาคม 2563  ณ ศาลหลักเมือง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  พร้อมขอความร่วมมือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ภายใต้มาตรการ การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์  075-342880 ต่อ 129

                                                ...................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880 ต่อ 129

ประกาศเมื่อวันที่ :

03-08-2020 10:53:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช