ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   682


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

รายละเอียด :

       

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้  สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว   จึงมีประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563   เพื่อให้เจ้าของ หรือผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหากรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง  สามารถแจ้งขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม รายการที่ไม่ปรากฏในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้  โดยนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้    1.ทะเบียนบ้านที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน    2.สำเนาโฉนด หรือสำเนาซื้อ – ขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวัน และเวลาราชการ  เพื่อดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง  โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ได้ที่เว็บไซด์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  www.nakhoncity.org   ไอคอนเมนู บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075 -342880-2  ต่อ 113                                                       ..........................................................................ข่าว//ญาดากุลตรวจทาน//ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075 -342880-2 ต่อ 113

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-07-2020 14:26:53

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช