ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   681


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  ดังนี้วันที่    3    กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ชุมชนตลาดแขกวันที่  4  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนเพชรจริกและชุมชนพระเวียงวันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ชุมชนกรแก้ววันที่  11  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนเคหะแห่งชาติและชุมชนหัวถนนก้าวหน้าวันที่ 17 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ชุมชนบ่ออ่างวันที่  18  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนบ้านตกและชุมชนคูขวางเขต1วันที่ 24 กรกฎาคม  2563 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ชุมชนคูขวางเขต2วันที่  25  กรกฎาคม  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนราชนิคมและชุมชนดอนไพรจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย  ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

783511.jpg

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-07-2020 15:46:38

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช