ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   432


เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

รายละเอียด :

       

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ จากการชำรุดของสันเขื่อน เมื่อวัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพิบัติฉุกเฉินแห่งชาติ และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อสั่งการและประสานงานระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือ โดยเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งที่ขาดแคลนและจำเป็น            ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนผู้ประสงค์ร่วมบริจาค  สามารถบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “ หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว ” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4          // ข่าวแสงจันทร์  ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-08-2018 10:14:54

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช