ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   430


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ.๒๕๖๑

รายละเอียด :

       

             ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้การดำเนินการของเจ้าของเรือที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในการนี้ เพื่อให้เจ้าของเรือประมงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและสามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนเรือและการต่อใบอนุญาตใช้เรือเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่ติดชายทะเลประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ.๒๕๖๑ และเผยแพร่ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๑ เรื่อง การเพิกถอนทะเบียนเรือประมง เนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและเจ้าของเรือไม่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนด      ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ โทร 075-356144 ต่อ 16 หรือ 19 ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-08-2018 12:00:17

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช