ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   31


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายละเอียด :

        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สำนักการศึกษาภายใต้การนำ ผ.ศเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ซึ่งทั้ง ๘ โรงเรียน แบ่งความรับผิดในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทดังนี้
๑. ฝ่ายพิธีการ : โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
๒. ฝ่ายปฏิคม : โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
๓. ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล / ฟุตซอล : โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
๔. ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล : โรงเรียนเทศบาลวันท้าวโคตร จะทำการแข่งขันในวันที่ ๑๙ -๒๓ ก.ค
๕. ฝ่ายจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส : โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จะทำการแข่งขันในวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.ค
๖. ฝ่ายจัดการแข่งขันเซปัคตะกร้อ : โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
๗.ฝ่ายจัดการแข่งขันเปตอง : โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
๘.ฝ่ายจัดการแข่งขันกรีฑา : โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จะทำการแข่งขันในวันที่ ๑๔ -๑๖ ส.ค

ทั้งนี้ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นว่ากีฬาเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้แข็งแรงทั้ง ร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี จึงจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล ในครั้งนี้ขึ้นซึ้งในขณะนี้กีฬาแต่ละประเภทก็ทำการแข่งขันกันบ้างแล้ว ผลคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง จึงประชาสัมพันธ์มายังพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

11-07-2012 15:23:19

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช